ATTACK / Rada SLX 7000

Rada kotlov ATTACK 7000 – SLX je vybavená účinnejším rúrovým výmenníkom „spaliny– voda“. Vo výmenníku sú osadené špeciálne pohyblivé turbulátory, ktoré slúžia k brzdeniu a vytváraniu turbulentného prúdenia spalín cez výmenník, čím sa dosahuje vyššieho prestupu tepla cez oceľovú stenu výmenníka do vykurovacej vody. Turbulátory zároveň slúžia na vyčistenie výmenníka, čím ho udržujú čistý, kedy výmenník dosahuje najefektívnejšie prevádzkové parametre – vysokú účinnosť.

Z technického hľadiska sa jedná o radu kotlov s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom. dosahovaná účinnosť kotla ATTACK SLX je až do 91,7%. Inštaláciou účinnejšieho kotla rady ATTACK SLX dôjde k značnému zníženiu prevádzkových nákladov, premietnutých v úspore paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo.


Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol ATTACK SLX (verzia LAMBDA Touch) dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy viac ako 5-násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií CO v spalinách, ako je jej povolený limit.

 

MODIFIKÁCIE SPLYŇOVACÍCH KOTLOV ATTACK SLX

Splyňovací kotol "ATTACK SLX " je vybavený tromi typmi regulácie: PROFI, LAMBDA Touch a COMBI Pellet.

  • ATTACK SLX PROFI

    Kotol ATTACK SLX PROFI je vylepšený o spôsob regulácie PID a dokáže plynule ovládať otáčky ventilátora podľa teploty vody a spalín a tým dosahuje optimálnu účinnosť. Regulátor obsahuje aj pokročilú logiku riadenia Fuzzy logic, ktorá umožňuje optimálnu úpravu pracovného cyklu splyňovacieho procesu tak, aby dochádzalo k čo najmenším stratám tepelnej energie.

  • ATTACK SLX LAMBDA Touch

    ATTACK SLX LAMBDA Touch je moderný splyňovací kotol na spaľovanie mäkkého i tvrdého dreva vybavený pokročilou logikou riadenia pre dosahovanie vysokej účinnosti, nízkych emisií a nízkej spotreby dreva. Spaľovací proces je veľmi presne riadený pomocou merania obsahu kyslíka v spalinách, primárnym a sekundárnym prívodom vzduchu do kotla a meniteľnými otáčkami odťahového ventilátora, čo umožňuje plynulú moduláciu výkonu kotla.


Usporiadať podľa 
Výrobca  


naša cena 2 690,25 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 645,50 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 2 690,25 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 645,50 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 2 690,25 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 645,50 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 2 690,25 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 645,50 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 3 207,75 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 2 135,25 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 3 207,75 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 2 135,25 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 3 207,75 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 2 135,25 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 3 207,75 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 2 135,25 €

skladom
doprava zdarma