TOVAR V AKCII

naša cena 107,50 €
skladom
naša cena 1,25 €
skladom
naša cena 1,15 €
skladom

ATTACK / Rada DPX 6000

Nová  rada  kotlov ATTACK DPX je  vybavená  účinnejším rúrovým výmenníkom spaliny – voda. Vo výmenníku sú osadené  špeciálne  pohyblivé  turbulátory,  ktoré  slúžia  k brzdeniu a vytváraniu turbulentného prúdenia spalín cez výmenník, čím sa dosahuje vyššieho prestupu tepla cez oceľovú stenu výmenníka do vykurovacej vody. Turbulátory  zároveň  slúžia  na  vyčistenie  výmenníka,  čím  ho udržujú čistý, kedy výmenník dosahuje najefektívnejšie prevádzkové parametre – vysokú účinnosť.


Z  technického  hľadiska  sa  jedná  o  radu  kotlov  s  vysokou účinnosťou,  nízkou  teplotou  spalín a efektívnejším  spaľovacím procesom. dosahovaná účinnosť kotla ATTACK DPX je až do 91.3%. Inštaláciou  účinnejšieho  kotla  rady ATTACK DPX  dôjde k  značnému zníženiu prevádzkových nákladov,  premietnutých v úspore paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo.

Z  celospoločenského  hľadiska  sa  jedná  o  enviromentálne priaznivý zdroj, ktorý spaľuje drevnú biomasu, ktorá je CO 2 neutrálnym palivom. Z hľadiska tvorby škodlivých emisií je počas prevádzky pri verzii  LAMBDA Touch  dosahovaná  priemerná  hodnota  koncentrácie CO v spalinách na úrovni pod 200 mg/m3 prepočítaných na 10 % O2. Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na  tuhé  palivá  podľa  účinnosti  a tvorby  emisií  do  jednotlivých tried, kotol ATTACK DPX (verzia LAMBDA Touch) dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy viac ako 25 násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií COv spalinách ako je jej povolený limit.

 

MODIFIKÁCIE SPLYŇOVACÍCH KOTLOV ATTACK DPX

Splyňovací kotol "ATTACK DPX " je vybavený štyrmi typmi regulácie: STANDARD, PROFI, LAMBDA Touch a COMBI Pellet.

  • ATTACK DPX STANDARD

Splyňovací kotol ATTACK DPX STANDARD je ovládaný kotlovým a spalinovým termostatom.

  • ATTACK DPX PROFI

Splyňovací kotol ATTACK DPX PROFI je ovládaný elektronickým regulátorom, ktorý je určený na reguláciu teploty vodných kotlov na spaľovanie dreva.

Prednosť Profi verzie kotlov ATTACK® oproti verzii STANDARD spočíva vo vyššom komforte obsluhy, možnosti modulácie výkonu kotla za účelom dosiahnutia najoptimálnejších parametrov pri spaľovaní dreva. Regulátor vykonáva stále meranie teploty vody v kotle, jej hodnotu ukazuje na displeji a súčasne riadi spalinový ventilátor a čerpadlo Ú.K.

  • ATTACK DPX LAMBDA Touch

ATTACK DPX LAMBDA Touch je moderný splyňovací kotol na spaľovanie mäkkého i tvrdého dreva vybavený pokročilou logikou riadenia pre dosahovanie vysokej účinnosti, nízkych emisií a nízkej spotreby dreva. Spaľovací proces je veľmi presne riadený pomocou merania obsahu kyslíka v spalinách, primárnym a sekundárnym prívodom vzduchu do kotla a meniteľnými otáčkami odťahového ventilátora, čo umožňuje plynulú moduláciu výkonu kotla.

Elektroniku tvorí prehľadný dotykový displej, kde je možné rýchlo nájsť potrebné informácie a nastavenia. Softvér v elektronike je možné kedykoľvek jednoducho aktualizovať pomocou USB kľúča. Kotol možno pripojiť na internet pomocou LAN kábla a ovládať ho zo vzdialeného miesta, internetu alebo dokonca pomocou Smartphonu. 

  • ATTACK DPX COMBI Pellet

Teplovodný kotol na drevo a pelety ATTACK DPX 6000 COMBI Pellet je moderný zdroj tepla s novou konštrukciou výmenníka, kde je predpísaným palivom drevo a pri zabudovaní plne automatického nerezového horáka drevné pelety. Je to pokročilé riešenie poskytujúce zvýšený komfort vďaka plne automatickému horáku na pelety jednoducho zabudovateľnom do kotla a výhodu najlacnejšej tepelnej energie vyrobenej z dreva v splyňovacom kotle.

S možnosťou nastavenia výkonu horáka s automatickým čistením roštu, automatickým štartom a ukončením procesu horenia do oceľového telesa DPX, vzniká kombinovaný kotol na pevné palivo a peletky. Peletový horák je umiestnený na polohovateľnom pantografe, čím možno jednoducho vložiť horák do horných dvierok kotla a tým v priebehu minúty urobiť zo splyňovacieho kotla kotol na pelety.

Usporiadať podľa 
Výrobca  


naša cena 2 181,75 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 161,75 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 082,25 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 2 342,25 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 2 290,50 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 263,75 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 185,00 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 2 493,00 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 2 474,25 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 420,50 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 343,25 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 2 504,25 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 2 484,75 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 431,00 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 353,00 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 3 967,50 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 2 873,25 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 782,00 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 704,00 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 3 976,50 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 2 884,50 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 791,75 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 1 714,50 €

skladom
doprava zdarmanaša cena 3 982,50 €

skladom
doprava zdarma


doprava zdarma


doprava zdarma


doprava zdarma